Η ΜΕΣΣΗΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΓΚΡΑΒΟΥΡΕΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

Messenie - Μεσσηνία: Modon - Μεθώνη
La Grece : vues pittoresques et topographiques dessinees par O. M. Baron de Stackelberg - Η Ελλάδα : ειδυλλιακές και τοπογραφικές απόψεις σχεδιασμένες από τον Βαρώνο Ο. Μ. Στάκελμπερκ. Ενότητα με τίτλο "Messenie - Μεσσηνία". 1834.

Pharae aujourd' hui Calamata - Φεραί που σήμερα ονομάζεται Καλαμάτα.
La Grece : vues pittoresques et topographiques dessinees par O. M. Baron de Stackelberg - Η Ελλάδα : ειδυλλιακές και τοπογραφικές απόψεις σχεδιασμένες από τον Βαρώνο Ο. Μ. Στάκελμπερκ. Ενότητα με τίτλο "Messenie - Μεσσηνία". 1834.

Grande porte de Messene - Οι "πόρτες" της Μεσσήνης.
La Grece : vues pittoresques et topographiques dessinees par O. M. Baron de Stackelberg - Η Ελλάδα : ειδυλλιακές και τοπογραφικές απόψεις σχεδιασμένες από τον Βαρώνο Ο. Μ. Στάκελμπερκ. Ενότητα με τίτλο "Messenie - Μεσσηνία". 1834.

Scardamoula autrefois Cardamyles - Τα Σκαρδάμουλα, η παλιά Καρδαμύλη
La Grece : vues pittoresques et topographiques dessinees par O. M. Baron de Stackelberg - Η Ελλάδα : ειδυλλιακές και τοπογραφικές απόψεις σχεδιασμένες από τον Βαρώνο Ο. Μ. Στάκελμπερκ. Ενότητα με τίτλο "Messenie - Μεσσηνία". 1834.

Gerenia aujourd' hui Malta - Γερηνία που σήμερα ονομάζεται Malta (περιοχή Μεσσηνίας)
La Grece : vues pittoresques et topographiques dessinees par O. M. Baron de Stackelberg - Η Ελλάδα : ειδυλλιακές και τοπογραφικές απόψεις σχεδιασμένες από τον Βαρώνο Ο. Μ. Στάκελμπερκ. Ενότητα με τίτλο "Messenie - Μεσσηνία". 1834.

Colonides ou Corone aujourd' hui Coron - Κολωνίδες ή η σημερινή Κορώνη
La Grece : vues pittoresques et topographiques dessinees par O. M. Baron de Stackelberg - Η Ελλάδα : ειδυλλιακές και τοπογραφικές απόψεις σχεδιασμένες από τον Βαρώνο Ο. Μ. Στάκελμπερκ. Ενότητα με τίτλο "Messenie - Μεσσηνία". 1834.

Messenie - Μεσσηνία: Modon - Μεθώνη
La Grece : vues pittoresques et topographiques dessinees par O. M. Baron de Stackelberg - Η Ελλάδα : ειδυλλιακές και τοπογραφικές απόψεις σχεδιασμένες από τον Βαρώνο Ο. Μ. Στάκελμπερκ. Ενότητα με τίτλο "Messenie - Μεσσηνία". 1834.

Entree du port Navarin - Είσοδος στο λιμάνι του Ναυαρίνου.
La Grece : vues pittoresques et topographiques dessinees par O. M. Baron de Stackelberg - Η Ελλάδα : ειδυλλιακές και τοπογραφικές απόψεις σχεδιασμένες από τον Βαρώνο Ο. Μ. Στάκελμπερκ. Ενότητα με τίτλο "Messenie - Μεσσηνία". 1834.


Navarin vu de la mer - Το Ναυαρίνο όπως φαίνεται από τη θάλασσα
La Grece : vues pittoresques et topographiques dessinees par O. M. Baron de Stackelberg - Η Ελλάδα : ειδυλλιακές και τοπογραφικές απόψεις σχεδιασμένες από τον Βαρώνο Ο. Μ. Στάκελμπερκ. Ενότητα με τίτλο "Messenie - Μεσσηνία". 1834.

Vue du golfe de Cyparissia - Αποψη του κόλπου της Κυπαρισσίας
La Grece : vues pittoresques et topographiques dessinees par O. M. Baron de Stackelberg - Η Ελλάδα : ειδυλλιακές και τοπογραφικές απόψεις σχεδιασμένες από τον Βαρώνο Ο. Μ. Στάκελμπερκ. Ενότητα με τίτλο "Messenie - Μεσσηνία". Stackelberg, Otto Magnus,, Lemercier, Alfred. 1834.

Couvent des Cypres - Μοναστήρι της Κυπαρισσίας
dedie a S. M. la Reine des Francais - αφιερωμένο στην Α. Μ. τη Βασίλισσα των Γάλλων
Relation du voyage de la commission scientifique de Moree dans le Peloponnese, les Cyclades et l' Attique - Περιγραφή του ταξιδιού της επιστημονικής επιτροπής του Μοριά στην Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Αττική. Bory de Saint-Vincent. 1836.


Prise de Coron - Η άλωση της Κορώνης
Κάτω από την παράσταση αναγράφονται τα εξής : Peint par H. Lecomte (αριστερά). Graye par Huot (δεξιά) ο τίτλος στο κέντρο. Κάτω από τον τίτλο υπάρχει το εξής : F. Chardon aine imp. Πιο κάτω υπάρχει ανάγλυφη η σφραγίδα : "Chalcographie du Louvre. Musees nationaux". Στη γωνία κάτω δεξιά υπάρχουν χειρόγραφα τα εξής : "6146/543".


Για τα παρακάτω έργα δε γνωρίζουμε πλήρη στοιχεία. Υπάρχουν στο πανεπιστήμιο των Ιεροσολύμων όπου και τα βρήκαμε.
Μεθώνη

Πύλος: ναυμαχία του Ναυαρίνου

Πύλος: ναυμαχία του Ναυαρίνου

Πύλος: ναυμαχία του Ναυαρίνου

Πύλος: Ναυαρίνο

Μεθώνη

Κορώνη

Πύλος: Ναυαρίνο

Κορώνη

Καλαμάτα

ΜΕΣΣΗΝΙΑKOΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: μια σπάνια γκραβούρα έκδοσης του G. Delisle, Amsterdam 1733. Απεικονίζει την παράταξη των στρατών των Μεσσήνιων και των Σπαρτιατών στο όρος Ιθώμη


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Αναστηλώνεται το σπίτι της Κάλλας