Παλαιοί χάρτες της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου

"La Messenie" engraved by A.Tardieu and published in Voyage du Jeune Anacharsis en Grece, 1825.


Golfe de Coron ou de Messenie=Κόλπος της Κορώνης ή Μεσσηνίας
Carte de la Grece : redigee et Gravee au Depot de la Guerre, d'apres la triangulation et les leves executes par les officiers du Corps d' Etat-Major - Χάρτης της Ελλάδος: συντάχθηκε και χαράχτηκε από το Γαλλικό Γραφείο Χαρτογράφησης, σύμφωνα με την τριγωνομέτρηση και την υψομέτρηση του εδάφους που πραγματοποιήθηκε από τους αξιωματικούς του Σώματος του Επιτελείου Στρατού. 1852

Greece - Ελλάδα: the bay of Navarin : the ancient Pylos - ο κόλπος του Ναυαρίνου : η αρχαία Πύλος 1830
Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Αναστηλώνεται το σπίτι της Κάλλας