ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Σχέδιο δράσεων πράσινης ανάπτυξης
Προτεραιότητα στη βιομάζα προτείνει το ΚΑΠΕ για τη Μεσσηνία
ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΜΕΛΙΓΑΛΑ - ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΥΣ
Προτεραιότητα στα έργα βιομάζας προτείνει για τη Μεσσηνία το σχέδιο δράσεων πράσινης ανάπτυξης για το νομό, που έχει εκπονήσει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Η πρόταση του ΚΑΠΕ προβλέπει τη δημιουργία και λειτουργία 3 μονάδων βιομάζας σε Καλαμάτα, Μελιγαλά και Γαργαλιάνους.
Θεωρεί ότι η Μεσσηνία είναι ελκυστική για φωτοβολταϊκά και επιβεβαιώνει την εμφάνιση προβλημάτων συνωστισμού για τέτοιες επενδύσεις. Όσον αφορά τα αιολικά πάρκα, εκτιμά ότι κατάλληλη περιοχή για τη δημιουργία τους είναι η κεντρική περιοχή του νομού, καθώς εκεί δε θα υπάρξουν προβλήματα και αντιδράσεις.
Αναλυτικά το σχέδιο δράσεων πράσινης ανάπτυξης του ΚΑΠΕ για τη Μεσσηνία:
- Για τα έργα βιομάζας σημειώνει:
«Με δεδομένη τη σημασία της ελαιοκαλλιέργειας στο νομό, η βιομάζα αποτελεί τον πιο σημαντικό τομέα ανάπτυξης της πράσινης ενέργειας. Τα έργα βιομάζας παρουσιάζουν τις σημαντικότερες θετικές επιπτώσεις για την περιοχή, εφόσον εκτός από την παραγωγή πράσινης ενέργειας, συνεισφέρουν στη διαχείριση των αποβλήτων από την επεξεργασία ελαιοκάρπου, στην παροχή πρόσθετου εισοδήματος στους αγρότες, καθώς και αυξημένες, σε σχέση με τις άλλες τεχνολογίες, θέσεις απασχόλησης. Συνεπώς η Μεσσηνία θα πρέπει να βρεθεί στην πρωτοπορία για την ανάπτυξη τέτοιων έργων. Μέχρι το τέλος του 2016 (μαζί με τις φάσεις διαβούλευσης - συμφωνιών) είναι εφικτό να έχουν ολοκληρωθεί αυτά τα έργα και να λειτουργήσουν οι 3 σταθμοί συμπαραγωγής των 5 MW ο καθένας στην Καλαμάτα, τους Γαργαλιάνους και το Μελιγαλά. Οι σταθμοί αυτοί ανήκουν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας στις βιομηχανικές μονάδες μέσης όχλησης και έχουν συγκεκριμένο καθεστώς αδειοδότησης. Συμπερασματικά, οι σταθμοί δε δημιουργούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, εφόσον ακολουθηθούν όλες οι διαδικασίες που προβλέπει η νομοθεσία για τις βιομηχανικές μονάδες μέσης όχλησης».
- Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά παρατηρεί:
«Ο Νομός Μεσσηνίας αποτελεί από τις πιο ελπιδοφόρες ελληνικές περιοχές για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας. Η ανάλυση που έγινε στα πλαίσια της παρούσας μελέτης κατέδειξε ότι τα κλιματολογικά δεδομένα, η θέση, τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και οι υποδομές του νομού καθιστούν τα έργα φωτοβολταϊκών, όλων των κατηγοριών ιδιαίτερα ελκυστικά. Ακόμα η επίπτωσή τους στην τοπική ανάπτυξη είναι η σημαντικότερη μετά τα έργα βιομάζας.
Οι περιοχές του νομού που προκρίθηκαν για την εγκατάστασή τους είναι αυτές που βρίσκονται κοντά σε περιαστικές περιοχές και σε υποδομές δικτύου και σε ζώνες που δεν ενδείκνυνται για αγροτική αξιοποίηση. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ήδη πολύ υψηλό. Επιβάλλεται λόγω του έντονου ενδιαφέροντος και της σημασίας των έργων για το νομό, να ολοκληρωθούν εντός το πολύ διετίας όλες οι αναγκαίες διοικητικές - υποστηρικτικές δράσεις (αναθεώρηση ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ), έτσι ώστε να μην προκύψουν εμπόδια σχετιχόμενα με τις χρήσεις γης».
- Για τα αιολικά πάρκα επισημαίνει:
«Το σύνολο του νομού κατηγοριοποείται σε 3 περιοχές: Την περιοχή του Ταϋγέτου, όπου υπάρχει υψηλό αιολικό δυναμικό, αλλά το καθεστώς προστασίας της περιοχής κάνει την εκμετάλλευσή του απαγορευτική. Την περιοχή της Μεθώνης και Κορώνης με παρουσία αιολικού δυναμικού και επενδυτικού ενδιαφέροντος, όπου παρουσιάζονται επίσης προβλήματα χωροθέτησης και τοπικής αποδοχής των έργων και των απαραίτητων υποδομών. Την κεντρική και βόρεια περιοχή του νομού, όπου η παρουσία του δυναμικού είναι μεν μικρότερη, αλλά η διαθεσιμότητα των περιοχών εγγυάται ότι τα σχετικά έργα θα υλοποιηθούν χωρίς σημαντικά προβλήματα. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης τα προκρινόμενα έργα συνολικής ισχύος 100 MW είναι μεν βιώσιμα οικονομικά, αλλά δεν παρουσιάζουν το επίπεδο κερδοφορίας άλλων περιοχών (Λακωνία, Εύβοια, Θράκη, Αιγαίο). Δεν αναμένεται συνεπώς να συγκεντρώσουν άμεσο επενδυτικό ενδιαφέρον και άρα να ξεκινήσουν και άμεσα. Οι εκτάσεις που σχετίζονται με την πιθανή εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού βρίσκονται στην κεντρική περιοχή του νομού και είναι σχετικά λίγες συγκρινόμενες με άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίες εντάσσονται σε ζώνης ‘“αιολικής προτεραιότητας“, σύμφωνα με το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο».
Πηγή: εφημερίδα "Ελευθερία"
*****************


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Αναστηλώνεται το σπίτι της Κάλλας