ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ ΤΟ 1829 ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΤΟΥ Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Τα χωριά του Δήμου Οιχαλίας από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας διοικητικά άνηκαν στην επαρχία Μικρομάνης. Η επαρχία Μικρομάνης συστάθηκε κατά την Τουρκοκρατία ως διοικητικό τμήμα (καζάς) διατηρήθηκε κατά την επανάσταση και μετά την απελευθέρωση ως το 1835, που δημιουργήθηκαν οι δήμοι, αλλά και μέχρι το 1843-1844 ως εκλογική περιφέρεια. Στη Τουρκοκρατία, αλλά και κατά τον αγώνα λεγόταν Κουτσούκ Μάνη, δηλ. μικρή Μάνη, άγνωστο γιατί, αλλά και χωρίς να έχει καμιά απολύτως σχέση με τη Μάνη.

Ένα από τα πολλά έγγραφα της περιόδου του αγώνα από την επαρχία Μικρομάνης που διασώθηκαν, παρουσιάζουμε στη παρούσα ανάρτηση και με το οποίο οι πρόκριτο-αγωνιστές εκπρόσωποί της στις 20 Απριλίου 1829 ανακηρύξαν «γνήσιων πολίτην» της επαρχίας τον κυβερνήτη της Ελλάδος Ιω. Καποδίστρια. Το έγγραφο είναι αξιόλογο γιατί μας πληροφορεί για τα αισθήματα των μόλις απελευθερωμένων κατοίκων προς τον πρώτο κυβερνήτη της ελεύθερης Ελλάδας, αλλά και για τους υπογράφοντες. Πρέπει να σημειωθεί και κάνει εντύπωση ότι ούτε όλα τα χωριά της επαρχίας αναφέρονται, ούτε όλοι οι από άλλα έγγραφα γνωστοί μας ως αγωνιστές και πρόκριτοι υπογράφουν. Επί του προκειμένου μόνο μια υπόθεση μπορεί να διατυπωθεί ή ότι η επαρχιακή δημογεροντία αρκέστηκε σε ελάχιστα μόνο ονοματεπώνυμα, ή ότι οι μη αναγραφόμενοι ως αντιφρονούντες, δεν υπέγραψαν το ψήφισμα, το οποίο αναφέρει:

"Η επαρχία της Μικρομάνης συνελθούσα εις εν και θεωρούσα την επί τα κριττώ μεταβολήν της, την ανέργεσίν της και εκ τούτων περιμένουσα την μέλλουσαν ευδαιμονίαν της ψηφίζει Ιωάννην Αντωνίου Καποδίστριαν, τον πρώτον της Ελλάδος κυβερνήτη, τον αίτιον της ανεργέσεώς της, της επί τα κρίτω μεταβολής της, και της ευδαιμονίας της, πολίτην γνήσιων της επαρχίας ταύτης, παρέχουσα προς αυτόν όλα τα δικαιώματα του πολίτου εις τεκμήριων της προς αυτόν ευγνωμοσύνης της. Το παρόν ψήφισμα να φυλαχτεί εις τα αρχεία της επαρχιακής μας δημογεροντίας και ίσο απαράλλαχτο διά αυτής να διευθυνθεί προς την Αυτού εξοχότητα"

εν Μικρομάνη τη 20 Απριλίου 1829

Οι κάτοικοι Μικρομάνης (ακλουθούν 44 υπογραφές)
κάτοικοι του Αντικαλάμου (Αϊζαγα) 19 υπογραφές.
Κάτοικοι χωρίου Καλάμι- 8 υπογραφές
κάτοικοι Καλαμίου -21 υπογραφές
κάτοικοι Κωνσταντίνων -28 υπογραφές
κάτοικοι Βαλύρας (Τζεφερεμίνι) -21 υπογραφές
κάτοικοι Ανδανείας (Σανδάνι) παπα-Παύλος, Νικ. Σταυρόπουλος, Καλ. Σταθόπουλος, παν. Θωμόπουλος, Παν. Γκονόπουλος, Γ. Νικιτόπουλος, Πανάγος Κοτσίρης, Ηλ. Σταμάτης, Ανας. Μαρκόπουλος παρκόπουλος (Μπούτος).
Κάτοικοι Σπανωχωρίου (Μερόπης): Παν. Μπαλτουμάς (Παλτουμάς), Γ. Κατσιμπάρος, Δημ Σταθόπουλος, Ηλ. Χριστόπουλος.
Κάτοικοι Φίλια: Αναγν. Αλεξόπουλος, Αναστάσιος Φουσετζής, Θ. Φρουλέγκας (Φρουλέκας)) Νικήτας Φρουλέγκας (Φρουλέκας) Αδάμης Αλεξόπουλος.
Κάτοικοι Κερασταρίου
Σταύρος (χωρίς επώνυμο), Δημ. Μπάζος (Μπάρτζος), Σπ. Μπάρτζος, Γ. Καλένης, Θ.Σιολής.

Το χωριό Κεραστάρι μας είναι άγνωστο που ακριβώς ήταν γιατί σήμερα δεν υπάρχει. Πρέπει όμως να θεωρείτε βέβαιο ότι βρισκόταν στο δήμο Οιχαλίας. Ας σημειωθεί ότι χωριό Κεραστάρι υπάρχει και στην επαρχία Μεγαλουπόλεως.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Οι γλωσσικοί μας ιδιωματισμοί

Ο Μεσσηνιακός πόλεμος, ο Αριστομένης και η Σπάρτη