ΤΟ 1831 ΟΙ ΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΝΟΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ


Τα χωριά του δήμου Οιχαλίας , από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας , ως προς την εκκλησιαστική διοίκηση άνηκαν στην Ιερά Μητρόπολη Ανδρούσης.

Στα 1831 ο επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ έλαβε αναφορά εφημερίων οι οποίοι καταγγέλλουν την αδιαφορία των ενοριτών τους που κατακρατούσαν και τα «ανέκαθεν συνήθη δικαιώματα» τους, απειλούσαν να παραιτηθούν. Η αναφορά των εφημερίων έχει ως εξής :

"Την σεβασμίαν πανιερότητα άγιο δεσπότη μας ευλαβώς προσκυνώμεν, ασπαζόμενοι την αγίαν σου δεξιάν. Και μετά τους ταπεινούς μας προσκυνισμούς σου φανερώνουμε ημείς οι κάτωθεν γεγραμμένοι ταπεινοί ιερείς σου ότι τα όσα δοκιμάζομεν από τους χριστιανούς ενορίτας μας δεν ημπορούμε να σας τα παραστήσωμεν. Ημείς με όσην δυστυχία μας παρατούμεν τα εργόχειρά μας, κάνομεν τας εκκλησιαστικάς μας υπηρεσίας δια να μην παραπονεθεί ο παραμικρός, αυτοί αντί να μας ευχαριστήσουν κατά το δίκιο μας, κατακρατούν και το ολίγον γέννημα όπου άνωθεν και απαρχής ήτον κανονισμένο. Στοχάσου δεσπότη μας και τους δέκα παράδες μας, όπου ήτο κανονισμένον να δίδουν εις τον αρχιερέα μας το κάθε οσπίτιον, και αυτούς τους κατακρατούν και δε θέλουν να τους δώσωσει. Ημείς απελπίσθημεν πτωχοί άνθρωποι είμεθα, φαμελίας έχουμε, πως έχομεν να ζήσωμεν όταν το παραμικρόν μας τούτο δόσιμον μας το κατακρατήσωσι; Δια τούτο τρέχομεν εις τη πανιερότητά σου όπου είσαι κεφαλή μας λοιπόν είθε κάμεις ίλεως δια να εμπορέσομεν να λάβωμεν τα δίκαιά μας, ότι αν μας παραβλέψεις ημείς θέλει παραιτηθώμεν και είσαι νοικοκύρης εις τας ενορίας μας. Ταύτα με δάκρια αναφέρομεν και η ευχή σου να είναι μετ’ εμάς."

Τη 3 Φεβρουαρίου 1831
Οι ταπεινοί ιερείς σου

  • χωρίον Σκάλα οικονόμος
  • χωρίον Σολάκι Παπανικόλαος
  • χωρίον Αλητσελεπή (Οιχαλία) Αθανάσιος ιερεύς
  • χωρίον Κατσαρού Παπα-Δημήτριος
  • χωρίον Μελιγαλά Παναγιώτιος ιερεύς, Ζαχαρίας ιερεύς
  • χωρίον Σαντάνι Παπα-Σταύρος
  • χωρίον Μάλτα παπαντώνιος ιερεύς
  • χωρίον Ντουσίλα (Δεσύλλα) οικονόμος
  • χωρίον Κωνσταντίνοι οικονόμος Σακελλάριος και πρωτόπαπας Παναγιώτης
  • χωρίον Μπούγα (Καλλιρρόη) δεν υπογράφει.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Οι γλωσσικοί μας ιδιωματισμοί

Ο Μεσσηνιακός πόλεμος, ο Αριστομένης και η Σπάρτη