ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΩΝ

35 χωριά στη Βόρεια Μεσσηνία βρίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, εντός ζώνης με υψηλό ή / και πολύ υψηλό κίνδυνο κατολίσθησης.


Αυτό προκύπτει ύστερα από επιστημονική έρευνα των Ιωάννη Λαδά, Ιωάννη Φουντούλη και Ηλία Μαριολάκου, που παρουσιάστηκε στο 8ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο.

Σκοπός της έρευνας των επιστημόνων ήταν η εκτίμηση της επικινδυνότητας σε κατολισθήσεις του βόρειου τμήματος του Νομού Μεσσηνίας και η κατασκευή ενός χάρτη κατολισθητικής επικινδυνότητας ο οποίος παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες ευστάθειας της περιοχής και που μπορεί να χρησιμεύσει σαν ένα πρώτο βήμα στο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση των καταστροφών από κατολισθήσεις στο Νομό Μεσσηνίας. Ιδιαίτερα ο σκοπός τους είναι να δώσει πληροφορίες σχετικά με την ευστάθεια των πρανών της περιοχής μελέτης σε μη-γεωλόγους οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις για μεγάλα κατασκευαστικά έργα και μελλοντικές αλλαγές χρήσεων γης.

Ο χάρτης ευαισθησίας δείχνει τις ζώνες με μεγάλη ευπάθεια που βρίσκονται κυρίως σε περιοχές όπου υπάρχουν σχηματισμοί φλύσχη και ραδιολαριτών σε απότομες πλαγιές κοντά σε μεγάλες ρηξιγενείς ζώνες και επιφάνειες. Οι εν λόγω περιοχές έχουν ένα συνδυασμό παραγόντων που οδηγούν σε σχετικά υψηλό κίνδυνο κατολίσθησης. Εξετάστηκαν οι πιθανότητες κινδύνου κατολισθήσεων σε σχέση με τα χωριά, τους οικισμούς της περιοχής μελέτης που επικαλύπτουν τον χάρτη ευαισθησίας .
Αυτή η συσχέτιση υποδηλώνει ότι 35 οικισμοί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, βρίσκονται εντός ζώνης με υψηλό ή / και πολύ υψηλό κίνδυνο κατολίσθησης.
Μελετώντας τα σημαντικότερα γεγονότα κατολίσθησης που έχουν σημειωθεί στην περιοχή μελέτης και του χάρτη παρουσιάστηκαν ικανοποιητικά αποτελέσματα. Η εμφάνιση των κατολισθήσεων σε ζώνες μέτριας ή χαμηλής επικινδυνότητας αποδίδεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες ή τοπικά αίτια, δηλαδή ο προσανατολισμός των επιφανειών του τόπου ως ασυνεχείς.

Η σημαντικότητα του χάρτη
Η δημιουργία χάρτη επικινδυνότητας αποτελεί μια σημαντική βάση για την αξιολόγηση του κινδύνου κατολισθήσεων στην περιοχή της Άνω Μεσσηνίας. Μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο στους φορείς λήψης αποφάσεων για την επιλογή των κατάλληλων τοποθεσιών για μελλοντικούς σχεδιασμούς σε μεγάλης κλίμακας περιοχές. Για παράδειγμα, στις περιοχές που είναι επιρρεπείς σε κατολισθήσεις μπορούν να περιοριστούν σε συμβατική εκμετάλλευση της γης. Επιπλέον, οι σχεδιαστές μεγάλων έργων συγκοινωνίας θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα του χάρτη επικινδυνότητας για την χωροθέτηση των δρόμων. Μπορεί, δηλαδή, να χρησιμοποιηθεί από τους ιθύνοντες ως οδηγός σχεδιασμού κατασκευής νέων δρόμων σε περιοχές που κινδυνεύουν από κατολισθήσεις ή για να οριοθετηθεί η οδοποιία μέσω των επικίνδυνων περιοχών. Ακόμα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει απόλυτη ανάγκη τα πορίσματα αυτής της μελέτης μιας και στους οικισμούς που θα υφίστανται ζημίες από μελλοντικές κατολισθήσεις μπορούν να ληφθούν με τις δικές τους ενέργειες δραστικά μέτρα για την πρόληψη της κατολίσθησης.

Όσον αφορά το δήμο Οιχαλίας, στο «κόκκινο» είναι οι τοποθεσίες:
  • Τσακώνα
  • Ανατολικά του οδικού άξονα Τσακώνα – Αλλαγή μια λωρίδα που περιλαμβάνει το Παλιοροβούνι, Καλύβια, Σιάμου και Κατσαρού και καταλήγει δυτικά του Πεύκου .
  • Βόρεια της Τσακώνας η «κόκκινη» γραμμή επεκτείνεται ανατολικά των χωριών Λουτρό, Φίλια και της τοποθεσίας Αγ. Κυριακή, και διακλαδίζεται ΒΑ από το Διαβολίτσι καλύπτοντας εντελώς τα χωριά Δεσύλλα, Παραπούγκι, Καρνάσι και Δασοχώρι
  • Τα χωριά της Είρας εντοπίζονται σχεδόν όλα στην ίδια γραμμή που χωρίζεται και προεκτείνεται βόρεια και συγκεκριμένα τα: Διμάντρα, Σύριζο, Κούβελα, Στάσιμο, Κακαλέτρι, Αμπελιώνα, Αγ. Σώστης, Νέδα και Σκληρού.
  • Στον ίδιο βαθμό αστάθειας εδάφους βρίσκονται και οι περιοχές στα χωριά Νεοχώρι, Μάλθη, Καλλιρόη, Κωνσταντίνοι και Κάστρο.
Τσακώνα. Χαρακτηριστική περίπτωση προβλήματος η διάνοιξη του νέου δρόμου

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Οι γλωσσικοί μας ιδιωματισμοί

Ο Μεσσηνιακός πόλεμος, ο Αριστομένης και η Σπάρτη