ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

Μπάχαλο, λίαν επιεικώς, μπορεί να χαρακτηριστεί ο κατ' ευφημία "σχεδιασμός" για τα σκουπίδια. Ο Ιούνιος φτάνει, τα πρόστιμα από την Ε.Ε. για τις χωματερές είναι μπροστά μας και συν τω χρόνω το μόνο που διαπιστώνουμε είναι ότι, περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης των σκουπιδιών ΔΕΝ υπάρχει.

Τάσος Αποστολόπουλος
Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας "Ελευθερία", «αδειάζει» τον περιφερειάρχη Πέτρο Τατούλη ο γενικός γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Τάσος Αποστολόπουλος, και προχωράει τη διαδικασία υλοποίησης του περιφερειακού σχεδιασμού για τη διαχείριση των σκουπιδιών.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ο κ. Αποστολόπουλος επέγραψε πρόσκληση ενδιαφέροντος η οποία αναρτήθηκε στις 10 Μαρτίου στο Διαδίκτυο, προκειμένου να επιλεγεί σύμβουλος για την υπόθεση αυτή. Ειδικότερα – και σύμφωνα με την προκήρυξη – θα επιλεγεί σύμβουλος ο οποίος θα υποστηρίζει τις ενέργειες για τη διεξαγωγή διαγωνισμού, προκειμένου να υλοποιηθούν οι μελέτες, τα έργα και οι υποδομές που προβλέπονται στο αναθεωρημένο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης των σκουπιδιών.
Η κίνηση αυτή έρχεται ουσιαστικά σε αντίθεση με τις αόριστες εξαγγελίες Τατούλη περί διεθνούς διαγωνισμού ανάδειξης εργολάβου ο οποίος, όχι μόνο θα επιλέξει την τεχνολογία, αλλά θα αναλάβει ακόμα και τη… χωροθέτηση της μονάδας!

Η περίληψη της διακήρυξης είναι η εξής: 

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή (ΕΔΑ) Πελοποννήσου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προτίθεται να προβεί στις προβλεπόμενες διαδικασίες από το ισχύον κοινοτικό και εθνικό θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο, επιλογής αναδόχου για το παρακάτω έργο:
«ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ (-ΩΝ)
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΑ ΈΡΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΈΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Π.Ε.Σ.Δ.Α.) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Α.Σ.Α.) ».
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δέκα πέντε χιλιάδων (115.000) Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και χρηματοδοτείται από τον Άξονα Προτεραιότητας 10 «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων (ΔΕΠΙΝ) 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους.
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε είκοσι (20) μήνες.

Ολόκληρη την διακήρυξη διαγωνισμού μπορείτε να την κατεβάσετε από ΕΔΩ.

Που είναι η μπάλα, Οεο;

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Οι γλωσσικοί μας ιδιωματισμοί

Ο Μεσσηνιακός πόλεμος, ο Αριστομένης και η Σπάρτη